Súťaž - téma


Vedel si, že? Nevyžiadaná pošta (SPAM) vyprodukuje viac ako 51 miliónov ton skleníkových plynov ročne