Obrázky

Články


Vedel si, že? V roku 1972 bol pesticíd DDT definitívne zakázaný vďaka čomu sa orliak bielohlavý, sokol sťahovavý a mnoho ďalších ohrozených druhov vtákov vyhlo vyhynutiu