Obrázky


Vedel si, že? Emisie skleníkových plynov v EÚ medzi rokmi 1990 a 2016 klesli o 22%