SúťažeVedel si, že? Švédska spoločnosť Modvion vyrába veternú turbínu z dreva