SúťažeVedel si, že? Príroda nám pomáha pri emočnej regulácii a zlepšuje pamäťové funkcie