Ako recyklovať/triediť kuchynský bioodpad

Ako recyklovať/triediť kuchynský bioodpad

Pre tento druh odpadu nám pribudol hnedý kontajner.

Triedený zber na Slovensku nie je jednotný. 

Riaď sa tým, čo je napísané na smetiaku, do ktorého odpad vhadzuješ.

Napríklad v Bratislave do týchto kontajerov:

 • Patría
  • všetky tuhé, pevné zvyšky z prípravy jedál rastlinného aj živočíšneho pôvodu
  • nespotrebované zvyšky jedál a potravín, vrátane pokazených, resp. po záruke bez obalov
  • vrecká z čajov a usadeniny z kávy
  • potraviny po záruke, vrátane mäsa a malých kostí (napr. z hydiny alebo rýb)
  • chlieb, pečivo, cestoviny, ryža, strukoviny, obilniny a pod.
  • zaváraniny bez sklenených, plechových, resp. iných obalov bez tekutej časti
  • ovocie a zelenina, vrátane šupiek aj pokazené
  • vajcia a škrupiny z vajec
  • použité papierové vreckovky
  • certifikované kompostovateľné vrecká (označené logom: OK compost, OK home compost) a papierové vrecká.

 • Nepatria
  • jedlé oleje a tuky
  • obaly z potravín
  • obaly po konzumácii jedál
  • vrecká bez certifikátu na kompostovanie
  • kávové kapsule, cigaretové ohorky
  • odpad zo záhrad a iný komunálny odpad
  • tekuté zložky kuchynského odpadu (napr. polievky, omáčky, mlieko)
  • veľké kosti (napr. rebrá, špikové kosti)
  • nepotravinové výrobky ako plienky, obsah vysávača a pod.

 

Chcel by som recyklovať/vytriediť:


Spôsob triedenia pre rôzne obce môže byť rozlišné. Ideálne je si nájsť na webovej stránke tvojej obce, čo do ktorých kontajnerov môžeš vytriediť.

Asistent triedenia

Rád by si pomohol tejto planéte aspoň tým, že budeš recyklovať/triediť svoj odpad?
Nie si si úplne istý ako maš čo recyklovať respektíve triediť?
Pripravili sme pre teba tohto asistenta na recykláciu.
Stačí zadať nižšie čo potrebuješ recyklovať a my ti povieme, čo s tým ďalej.


Posledné články

Zisti ako recyklovať/separovať

Vedel si, že? Obnoviteľné zdroje tvorili až 72% novej pridanej energie v roku 2019