Ako recyklovať/triediť zmesový komunálny odpad

Ako recyklovať/triediť zmesový komunálny odpad

Jedná sa o komibnáciu bežného odpadu, ktorý nepatrí do ostatných kontajnerov určených na separáciu. Bežne čierny alebo kovový kontajner

Patria sem nevytriediteľné odpady. V tomto smere je najlepšou „recykláciou“ snaha o minimalizovanie vzniku odpadu.

Patrí sem: obaly z farieb riediteľných vodou, maltou, obaly znečistené potravinami, znečistený textil, keramika, porcelán (taniere, hrnčeky a pod.), zrkadlá, autosklo, drôtené a lepené sklo, sklobetón, dymové sklo, kopírovací papier, faxový papier, celofán a voskovaný papier, vata, obaly zo sladkostí, zo sušienok (tyčinky, chipsy a pod.), kovové a plastové súčasti (napr. strunky z kalendárov), použité plienky a hygienické potreby, podlahové krytiny, guma, molitan, celofán, hadice z vysávačov, pokazené a poškodené kabelky, obuv, vodoinštalačný materiál, plastové pásky na viazanie, plastové rámy z okien, vonkajšie žalúzie,…

Nepatrí sem: nebezpečné odpady, stavebný odpad, elektroodpad, bioodpad a pod.

A samozrejme odpad, ktorý je možné umiestniť v kontajeroch na to určených 

Chcel by som recyklovať/vytriediť:


Spôsob triedenia pre rôzne obce môže byť rozlišné. Ideálne je si nájsť na webovej stránke tvojej obce, čo do ktorých kontajnerov môžeš vytriediť.

Asistent triedenia

Rád by si pomohol tejto planéte aspoň tým, že budeš recyklovať/triediť svoj odpad?
Nie si si úplne istý ako maš čo recyklovať respektíve triediť?
Pripravili sme pre teba tohto asistenta na recykláciu.
Stačí zadať nižšie čo potrebuješ recyklovať a my ti povieme, čo s tým ďalej.


Posledné články

Zisti ako recyklovať/separovať

Vedel si, že? Nórsko zaznamenalo rekordný predaj elektrických automobilov v septembri 2020 až 61.5%