Ako recyklovať/triediť biologicky rozložiteľný komunálny odpad

Ako recyklovať/triediť biologicky rozložiteľný komunálny odpad

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad delíme na:

  • biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov – tzv. zelený biologicky rozložiteľný odpad,
  • biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad - viac tu -> Kuchynský bioodpad
  • jedlé oleje a tuky.

 

Zelený biologicky rozložiteľný odpad sa triedi do nádob červenej farby s označením „BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD“.

Odpad musí byť do nádob voľne uložený, nie v plastových taškách, vreciach a pod..

 

Medzi zelený odpad patria: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov (dĺžka max 1 m), vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol.

Medzi zelený a kuchynský odpad nepatria: kameň, obväz, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat zabitých doma tzv. „domáce zakálačky“, exkrementy hospodárskych zvierat a pod.

Chcel by som recyklovať/vytriediť:


Spôsob triedenia pre rôzne obce môže byť rozlišné. Ideálne je si nájsť na webovej stránke tvojej obce, čo do ktorých kontajnerov môžeš vytriediť.

Asistent triedenia

Rád by si pomohol tejto planéte aspoň tým, že budeš recyklovať/triediť svoj odpad?
Nie si si úplne istý ako maš čo recyklovať respektíve triediť?
Pripravili sme pre teba tohto asistenta na recykláciu.
Stačí zadať nižšie čo potrebuješ recyklovať a my ti povieme, čo s tým ďalej.


Posledné články

Zisti ako recyklovať/separovať

Vedel si, že? Do 10 rokov by veterná energia mohla poskytnúť 20% americkej energie