Ako recyklovať/triediť kompozitné obaly

Ako recyklovať/triediť kompozitné obaly

Obal zložený z viacerých rôznych materiálov, ktoré ne/možno od seba ručne oddeliť, je kompozit.

Kompozity sa označujú písomným znakom C/skratkou materiálu, ktorý prevažuje.

Sú pre ne určené oranžové kontajnery, avšak tie veľmi málo kde nájdete.

Patria sem:

Čisté nápojové kartóny od mliečnych výrobkov a nápojov, podobné obaly označené v spodnej časti skratkami: C/PAP. Nápojové kartóny vhadzujte zošliapnuté

Nepatria sem:

Polystyrén, znečistené nápojové kartóny so zbytkami potravín a nápojov, iný plastový odpad z domácností.

 

Niektoré kompozity je možno triediť do ostatných zberných nádob.

Napríklad:

  • Kombinácia skla s niečím (95 - plasty, 96 - hliník, 97 - cínový plech, 98 - rôzne kovy) je možné hodiť do kontajnera na sklo (zelený)
  • Nápojové kartóny Tetrapak sa bežne môžu dávať do kontajnera na plast (žltý)

Pravidla sa môžu líšiť v závislosti od obce, v ktorej žijete. Ak nie je inač určené, patria do zmesového odpadu (čierny kontajner).

 

Tabuľka označení

Materiál  Číselný znak
Papier a lepenka/rôzne kovy 80
Papier a lepenka/plasty 81
Papier a lepenka/hliník 82
Papier a lepenka/cínový plech 83
Papier a lepenka/plasty/hliník 84
Papier a lepenka/plasty/hliník/cínový plech 86
Plasty/hliník 90
Plasty/cínový plech 91
Plasty/rôzne kovy 92
Sklo/plasty 95
Sklo/hliník 96
Sklo/cínový plech 97
Sklo/rôzne kovy 98

 

Viac informácií nájdeš tu: Ako recyklovať/triediť zmesový komunálny odpad

Chcel by som recyklovať/vytriediť:


Spôsob triedenia pre rôzne obce môže byť rozlišné. Ideálne je si nájsť na webovej stránke tvojej obce, čo do ktorých kontajnerov môžeš vytriediť.

Asistent triedenia

Rád by si pomohol tejto planéte aspoň tým, že budeš recyklovať/triediť svoj odpad?
Nie si si úplne istý ako maš čo recyklovať respektíve triediť?
Pripravili sme pre teba tohto asistenta na recykláciu.
Stačí zadať nižšie čo potrebuješ recyklovať a my ti povieme, čo s tým ďalej.


Posledné články

Zisti ako recyklovať/separovať

Vedel si, že? Vzácne opice Colobus dostanú národný park na ochranu svojho druhu v Tanzánii