Mýty a faktyVedel si, že? Jediná veterná turbína dokáže vyrobiť dostatok elektriny na napájanie až 1400 domov